Ånges hemtjänst får länets högsta betyg

Ånge kommuns hemtjänst får länets högsta betyg.
Det visar undersökningen Kommunernas kvalitet i korthet som SKL, Sveriges kommuner och landsting genomför.
95 procent av kunderna säger att de är nöjda med den service som de får.

- Vi har en äldreomsorg att vara stolt över och vi har mycket lojal personal som har kunden i fokus, säger Katarina Persson, socialchef Ånge kommun.

Även inom verksamheten för särskilda boenden får Ånge kommun högt betyg – 85 procent av kunderna är nöjda.