Ånge kommun stödjer Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende i kommunen och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) kan boende minska inbrotten med så mycket som 26% i ett bostadsområde med metoden.

I Ånge kommun finns i dagsläget 40 grannsamverkansområden.

Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden. Därför har Ånge kommun beslutat att stödja verksamheten Samverkan mot brott (SAMBO) som står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige.

Vi i Ånge kommun tycker att det är viktigt att de boende i kommunen som vill göra det dom kan för att minska risken för att utsättas inbrott genom metoden Grannsamverkan ska kunna göra det utan kostnad. Därför har vi valt att aktivt stödja Samverkan mot brott (SAMBO) och Grannsamverkan, och även täcka byarnas kostnader för tillstånd för skyltar. säger Sten-Ove Danielsson, kommunalråd.

Vill du starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde, kontakta först dina grannar och stäm av intresset. Kontakta därefter den lokala polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet. Ni som bor i området utbildas av Polisen/kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan ges av Polisen/kommunen.

Det finns några minimikrav för att bedriva Grannsamverkan:

1. Vaksamhet - Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt

2. Om du är bortrest - Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar

3. Värdesaker - Förvara värdesaker på ett betryggande sätt

4. Förebyggande åtgärder - Läs in dig på de förebyggande tips som finns på www.samverkanmotbrott.se

Läs mer om Grannsamverkan på www.samverkanmotbrott.se

  1. Ånge kommun stödjer Grannsamverkan
    Information om tillkännagivandet