Härjeåns nät ökar beredskapen och manar till uppmärksamhet

Den senaste tidens extraordinära väderförhållande har orsakat driftstörningar i delar av Härjeåns elnät. Områden som främst drabbats är Ånge, Bräcke, Fränsta, Sörbygden och Bispgården. Koncernens krisledning har aktiverats för att säkerställa att man optimerar sina resurser. I nuläget görs en inventering av aktuell situation för att säkerställa beredskap inför helgen och kommande vecka.

– Vi ökar beredskapen i takt med väderleken och gör allt vi kan för att rådande väder ska få så liten påverkan för våra kunder som möjligt, säger Niklas Köhler vd Härjeåns Nät.

Störningarna i nätet har uppstått på grund av de stora snömängder som på kort tid fallit och lagt sig på trädgrenar som i sin tur lägger sig på elledningarna. Helikoptrar har kallats in för att kapa grenar och skapa en övergripande koll för att effektivisera hjälparbetet. Utöver det har extra bemanning av montörer och skogshuggare kallats in i arbetet.

Inom drabbat område kan elledningar tyngts ner av snön på låga höjder. Härjeåns vill därför göra allmänheten uppmärksam på att det kan medföra livsfara att vistas nära elnätets ledningar och kablar.

– Kommande julhelger är det många som reser in till vår region för att njuta av tid på fjället och i skogen. I samband med detta vill vi göra människor medvetna om risken som kan uppstå när elnätet är tyngt av snö och is, säger Niklas Köhler.

För mer information, vänligen kontakta:
Emma Dahl, kommunikatör Härjeåns Nät AB - 070-302 43 74
Niklas Köhler, vd Härjeåns Nät AB - 070 616 55 84