Handslag för ett bättre näringslivsklimat

Under onsdagskvällen tog representanter från näringslivet och kommunen ett symboliskt handslag för ett förbättrat näringslivsklimat i Ånge kommun.

Målet - att klättra 100 placeringar i Svenskt näringslivs ranking till 2021.

- Vi ska göra det här tillsammans, säger Annelie Axelsson, näringslivschef.

Delar av det nybildade näringslivsrådet presenterade under onsdagskvällen en ny handlingsplan för ett förbättrat näringslivsklimat i Ånge kommun.

En handlingsplan som innehåller fyra fokusområden:

Kompetensförsörjning

Hållbar företagsamhet

Attraktionskraft och varumärke

Information, dialog och samverkan

Som en del av detta lyfts fler företagsbesök och mentorskap som prioriterade aktiviteter.

- Vi planerar att göra 100 företagsbesök under 2019, säger Annelie Axelsson.

Efter presenterad handlingsplan togs ett gemensamt handslag som ett avstamp för arbetet mot ett förbättrat näringslivsklimat.