Kommunfullmäktige sammanträder 22 oktober

Kommunfullmäktige i Ånge kommun sammanträder måndag den 22 oktober 2018 kl. 13.00 i fullmäktigesalen, Ånge kommunkontor. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.


Mellan kl. 11 och kl. 12 lämnas följande information i kommunfullmäktige:

  • Kommunchef Sara Henriksson informerar om aktuella frågor inom koncernen
  • Matts Boman, dataskyddsombud informerar om GDPR

Kl. 13.00: Sammanträdets öppnande, upprop, val av justerare och dag och tid för justering

Nr

Ärende

1

Kontroll av jäv och intressekonflikt

2

Valärenden

3

Allmänhetens frågestund


Under allmänhetens frågestund, har du som kommuninvånare möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet. För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev eller e-post: ange@ange.se

4

Korta frågor och korta svar

5

Presentation av revisionsrapport Grundläggande granskning

6

Presentation av revisionsrapport om rutiner kring offentlighetsprincipen och ärendehantering

7

Delårsrapport 2018

8

Höjning av hyror i särskilt boende

9

Justering av tekniska nämndens investeringsbudget 2018

10

Taxeärende - Fakturaavgift

11

Förvärv av fastigheten Ånge 37:17

12

Gåvobrev för fastigheten Ånge Östernäset 2:37

13

Upphävande av del av detaljplan Hålsnäset 1:66

14

Förändring av ersättningsmodell för årsravoderade förtroendevalda på 40-50% av heltid

15

Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation i de fyra nordligaste länen

16

Förslag till svar på motion om införande av läraradministratörer

17

Förslag till svar på motion - Motion varje dag på Ånges grundskolor

18

Förslag till svar på motion om att flytta återvinningsstationen i centrala Ånge

19

Förslag till svar på motion om hemtagningsteam

20

Förslag till svar på motion om nattsläckning

21

Förslag till svar på motion angående uppsägning av avtal med Folkets Hus i Ånge

22

Förslag till svar på motion angående införande av webb-tv-sändning av kommunfullmäktige

23

Redovisning av delgivningar

Sammanträdet sänds på webbradio, www.ange.se/webbradio. Du är naturligtvis välkommen att närvara vid sammanträdet!

Gun Olofsson, ålderspresident