Upplevelsedagar för att locka till vårdyrket

Det förutspås bli en stor brist på arbetskraft inom vården om bara något år. Vård och omsorgscollege i Ånge har under två dagar bjudit in kommunens alla åttone- och niondeklassare för att berätta om den bredd man faktiskt får om man utbildar sig inom vården. Och att man efter utbildning i princip är garanterad ett jobb.