Besiktning/avverkning av riskträd intill järnväg

Under oktober 2018 påbörjar Trafikverket besiktning/avverkning av träd som utgör risk för järnvägen längs N-Stambanan inom Ånge Kommun.

Arbetet bedrivs dagtid, måndag till fredag, och utförs av Ansjö Skog & Markkonsult AB. Arbetet beräknas pågå under perioden oktober tom, december 2018. Arbete kan medföra störande moment för Er med buller vid körning med maskiner vid röjning och avverkning, vilket vi hoppas att Ni har överseende med.

Trädsäkrade spårområden minskar tågförseningar
Träd som faller över järnvägen förorsakar varje år stora störningar i tågtrafiken och kostsamma skador. Tågförseningar betyder olägenheter för såväl resenärer som godstransportörer. En stor del av Sveriges industri och resenärer är dagligen beroende av järnvägen för säkra och miljövänliga transporter. Genom att Trafikverket trädsäkrar området närmast spåret kan störningarna på tågtrafiken reduceras väsentligt. Det innebär att träden intill spåret avverkas eller beskärs så att inga träd eller grenar ska behöva falla på spåranläggningen och förorsaka skador eller störningar.

Mer information

Trafikverket
Magnus Nyström, Avverkningsledare
Telefon: 070-512 09 59
Trädsäkringsentreprenör
Platschef: Sven Kisch, Trädbesiktare Ansjö Skog & Markkonsult AB
Telefon: 070- 75 99 068