Seminarium i självledarskap

Ekonomichefen som blev munk som blev företagare.

1 oktober håller Björn "Natthiko" Lindeblad en intressant föreläsning i Ånge.