Ny information om brandriskläget

Vi har under fredagen fått uppdaterad information kring brandriskläget från Medelpads räddningstjänstförbunds chef, Per Silverliden.

Medelpads Räddningstjänstförbund har under de senaste tre veckorna bekämpat cirka trettiofem skogsbränder. Av dessa är branden utanfö Kölsillre den största med cirka 30 hektar bränd mark. Bekämpningen av denna pågick under fyra dygn.
Vi har i dagsläget inga bränder i Ånge kommun, men väderläget ger fortsatt anledning till bekymmer då det varnas för kraftig åska de tre närmaste dagarna. Det kan komma en del regn vilket i sig är positivt. I övrigt gäller fortsatt torka i brandriskprognoserna.
Personalläget för Medelpads räddningstjänst är fortsatt mycket ansträngt. För närvarande genomför räddningstjänsten daglig inventering av egen frivillig personal till olika skogsbrandsinsatser.
De som anmäler sig som frivilliga i landet för att hjälpa till vid till exempel en skogsbrand som kan komma att inträffa eller vid vilken nivån för ett behov av frivilliga ännu inte har uppkommit, välkomnnas att anmäla sig hos Röda Korset. Hjälporganisationen samordnar sedan uttagningen till insatser vid vilka frivilliga krafter behövs.