Kommunen manar till sparsamhet med vattnet

Vattenverken går för fullt nu i värmen. Nu uppmanar vi alla boende med kommunalt vatten att vara sparsamma och försiktiga med hur man använder vattnet.

Det ihållande varma och torra vädret börjar orsaka problem i vattenförsörjningen. Grundvattnet har visserligen fyllts på under vintern, men tillgången på vatten är ändå begränsad. Ökar vattenförbrukningen ytterligare kan detta leda till vattenbrist i det kommunala ledningsnätet.


Vi vädjar alla boende i Ånge kommun att följa våra rekommendationer så länge värmeböljan håller i sig.

Detta gäller:

  • Vattna sparsamt med kanna, undvik vattenslang och vattenspridare.
  • Vi måste hjälpas åt att spara. Om inte kan vissa hushåll få dåligt tryck eller i värsta fall inget vatten alls. De som är mest utsatta är de som bor högst upp eller längst bort från vattenverket.

Vanliga frågor och svar om att spara på vattnet

Kan jag vattna min trädgård?
Vi har ännu inget bevattningsförbud. Vi uppmanar dock till sparsamhet med dricksvattnet och därför är det bra om vi bevattnar måttligt, endast med kanna, undvik vattenslang och vattenspridare.

Kommer vi att få ett bevattningsförbud även i Ånge kommun?
Vi följer vattenförbrukningen kontinuerligt. Om vi lyckas få ner förbrukningen tillräckligt kanske det räcker att fortsätta uppmana till sparsamhet.

Min granne vattnar med vattenslang, kan ni säga till?
Ja, vi och ni kan säga till. Vi hoppas tillsammans kunna minska vattenförbrukningen genom att prata om situationen med grannar och vänner.