Kontrollerad naturvårdsbränning i Ånge kommun

Länsstyrelsen genomför i dag en kontrollerad naturvårdsbränning i Jämtgavelns naturreservat i Ånge kommun. Rök kan dra in över E14, Borgsjö och Erikslund.

Eldningsförbud råder i hela länet, men länsstyrelsen har en överenskommelse med räddningstjänsten där naturvårdsbränning är undantaget från eldningsförbudet.

– Vi har full släckningsutrustning, arbetar med erfaren och välutbildad personal, och har löpande kontakt med räddningstjänsten. En helikopter bevattnar gränserna och övervakar bränningen från ovan, säger Torbjörn Engberg, enhetschef vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Räddningstjänst, SOS Alarm och Trafikradion är informerade.

Gränserna för dagens bränningsområde är både sjö och myr. Gränserna bevattnas dessutom av helikopter, ett sprinklersystem och vattenslangar.

– Vi bränner alltid i motvind, då kryper elden fram och vi kan kontrollera antändningen. I dag är vindarna gynnsamma för bränning. Bränningsgränserna patrulleras hela tiden och vi lägger stor vikt vid efterbevakning. Vi lämnar inte området förrän det har gått tre dagar utan rök, säger bränningsledare John Granbo.

Syftet med naturvårdsbränning är att bevara och öka den biologiska mångfalden. För att det naturvårdande resultatet ska bli vad vi eftersträvar måste arbetet ibland utföras när marken är mycket torr. Naturvårdsbränningar görs bland annat för att skapa mer öppna, solbelysta och flerskiktade tallskogar samt främja skogarnas mångfald av arter.

Bränningen startar tidigast efter lunch på fredagen, och omfattar 22 hektar i Bastunäset, Jämtgavelns naturreservat.

Kontakt på plats: Kristin Lindström, 070-309 81 53

Länsstyrelsen Västernorrland