Minskad brottslighet i Ånge kommun

Statistik från Polisen visar att brottsligheten i Ånge kommun minskar under årets första fyra månader.

Totalt har antalet anmälda brott minskat med 16,3% mellan 1 januari-30 april.

Antalet anmälda våldsbrott har minskat med 64 %, vilket är en mycket positiv trend.

Vi ser även en effekt av vårt samverkansarbete med grannsamverkan där antalet anmälningar rörande tillgrepp och skadegörelse har minskat med närmare 17%. Narkotikabrott och trafikbrott visar däremot på en ökning, vilket kan förklaras med polisens effektiva arbete mot just narkotika- och trafikbrott, vilket även står med i medborgarlöftet. Detta bekräftar även polismyndigheten – som vid fokus på en viss typ av brottskategori ser en ökning av antalet anmälningar.

Övrig brottslighet, exempelvis bedrägerier och identitetsstölder, har även det minskat med 34%