Viktig information från biblioteket

På fredag spärras ditt lånekort hos folkbiblioteket - tills att du skrivit under ett lånekortsavtal.

Vi vill informera dig om en viktig förändring gällande vår hantering av dina personuppgifter.
För att godkänna att vi på Ånge folkbibliotek hanterar dina personuppgifter behöver du skriva under ett lånekortsavtal. Vi behöver hantera dina personuppgifter för att kunna administrera dina lån, reservationer, fjärrlån och inköpsförslag och för säker och korrekt hantering av dina personuppgifter kopplade till ditt lånekort.
Lånekortsavtalen finns att hämta, skriva på och lämna in på alla bibliotek i kommunen. Ditt lånekort kommer att vara spärrat för lån från och med den 25/5 tills att du skrivit under ett lånekortsavtal.