Naturvårdsbränning i Ånge kommun i dag

I dag bränner länsstyrelsen i Stormyran-Lommyrans naturreservat i Ånge kommun.

Naturvårdsbränningarna genomförs för att ge bättre förutsättningar för de växter och djur som behöver en brand för att överleva.
Vi beräknar att inleda bränningen strax efter lunchtid. Bor du i närheten av området, exempelvis i Erikslund eller Ljungaverk, kan du kanske se eller känna lukt av brandrök. Då är det bra att känna till att räddningstjänsten i området är informerad och bränningen noga planerad.
Länsstyrelsernas naturvårdsbränningar sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel en sjö, dels har skapade gränser för att säkerställa att branden inte sprider sig.
Naturvårdsbränning är en naturvårdande verksamhet med stöd i EU-direktiv och svensk lag, med syfte att förvalta skyddad skog. Bränningar inom Life Taiga genomförs i Natura 2000-områden. Natura 2000 är EU:s skyddsform för de mest värdefulla naturmiljöerna i Europa.