Förberedd för en kris

Nästa vecka är det den nationella Krisberedskapsveckan. Men redan under denna vecka kommer du att få broschyren "Om krisen eller kriget kommer" hem i din brevlåda.

På fredag 25/5, under Kulturnatten i Ånge, kommer representanter från kommunen som jobbar med kris och säkerhet att finnas på plats på torget i Ånge för att bland annat berätta om hur kommunen jobbar vid en kris. Kom gärna och prata med oss mellan 12-18. Hur kan du öka din egen hemberedskap? Vad behövs i en krislåda? Hur jobbar samhället om ett krisläge uppstår? Eller har du kanske frågor som rör innehållet i broschyren?