Fränsta sim och sporthall

Här har ni möjlighet att titta närmare på två alternativ för renovering av Fränsta sim och sporthall.

Bakgrund

Fränsta Sim-och sporthall byggdes 1968. Under ett antal år har det diskuteras behovet av renovering och utveckling av simhallen. I slutet av 2017 gjordes en genomgång av simhallen. Det visade sig vid besiktning att simhallen var i ett sämre skick än befararat.

  • Betongen i bassängen är skadad och läcker vatten. En fullständig renovering av bassängväggen/botten måste göras inom några år för att förhindra att simhallen behöver stängas.
  • Simhallsfasaden: Fasader och partier behöver bytas så fort som möjligt. Dessa är helt utslitna beroende på ålder och den höga luftfuktigheten i simhallen. Problemet har förvärrats bland annat beroende på att luft- och vattentemperaturen höjts den senaste tiden.
  • Takbeläggning: Papptaket ovanför omklädningsrummen behöver bytas/tilläggsisoleras för att förhindra vattenläckage.
  • Luftbehandling: Luftbehandlingsaggregaten är över 20 år gamla och har inte många års livslängd kvar. För att byta aggregat i simhallens fläktrum behöver detta byggas om och utökas.

Sweco har för Ånge kommun och ÅFA genomfört en studie och inkommit med flera alternativa förslag till renoveringar och utbyggnad av simhallen. Alternativen bygger på önskemål från politiker, allmänhet samt verksamhet. En första grov kostnadsberäkning har gjorts för de olika alternativen. För det minst kostnad krävande alternativet drygt 40 miljoner och för det dyraste alternativet är kostnaden drygt 80 miljoner. En byggtid för åtgärderna är beräknat till cirka ett och ett halvt år.

Simulering kapitalkostnad

Vid ett lån på 70 miljoner med avskrivningstid på 30 år får vi en kapitalkostnad på cirka 3,5 miljoner/år.

Vid en skattefinansiering av projektet skulle effekten bli följande:
Skatt i dag 23,33
Ny skatt: 23,52
Ökning: 0,19
Vid en månadslön på 25 000 kronor/årsinkomst på 300 000 kronor skulle skatteökningen bli 556 kronor/år.

Har ni synunkter eller frågor går det bra att mejla till: stefan.wallsten@ange.se

Ombyggnad för cirka 40 miljoner kronor.

Ombyggnad för cirka 80 miljoner.