SMHI varnar för höga vattenflöden

Regn i kombination med värme sätter nu ordentlig fart på snösmältningen. Har du egen fastighet uppmanas du att se om sitt hus och hålla koll på källare och brunnar så inte vattnet trycker in i huset.

SMHI gick i går ut med en varning för höga flöden i bäckar och åar vid kusten i de södra delarna av länet. Det är värmen som vi haft de senaste dagarna, och även kommer ha under helgen, som satt ordentlig fart på snösmältningen.
Enligt SMHI:s prognos för Ånge det närmaste dygnet, 20/4, kan det under kvällen komma stora mängder regn, vilket ökar risken för översvämningar i åar och vattendrag.
Räddningstjänsten Medelpad uppmanar fastighetsägare att se om sitt hus. Att skotta bort snö som ligger intill fasad och källare. Se till så att brunnar på den egna fastigheten är fria från skräp och is så att vattnet har fri väg. Har man värdefullt lösöre i källaren och misstänker att vatten kan tränga in, se då till att lyfta undan det som kan vara värdefullt. Har man tidigare fått in vatten i källaren kan ju risken vara att det händer igen. Skulle vattnet redan ha börjat tränga in, se då till att försöka få undan vattnet så fort det går och kontakta ditt försäkringsbolag. Är det en livshotande situation ska man ringa 112.
Prognosen som SMHI lämnat säger att värmen kommer att avta inom några dagar och då kommer även snösmältningen att sakta ner. Men det finns fortfarande stora mängder snö kvar, så en kraftig vårflod kan fortfarande komma längre fram i vår.
En rekommendation är att följa väderutvecklingen via SMHI.

https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar… Länk till annan webbplats.

https://www.dinsakerhet.se Länk till annan webbplats.

https://www.facebook.com/rtjmedelpad/… Länk till annan webbplats.

Vad är egentligen vårflod
SMHI beräknar fortfarande att det finns en förhöjd risk för stor vårflod under maj och juni. Men vad är egentligen vårflod? När snön och isarna smälter på våren så ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar, älvar, åar och bäckar, vilket kallas vårflod. En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:
• Mycket snö med högt vatteninnehåll.
• Hög dygnsmedeltemperatur. Höga temperaturer under hela dygnet kan ge en kraftig avsmältning. Varma dagar och kalla nätter ger däremot en långsammare avsmältning eftersom snön tinar på dagen men återfryser på natten
• Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.