Fränsta sim och sporthall - idéer kring utveckling

Ånge kommun och Åfa bjuder in till presentation av idéer och förslag till utveckling av Fränsta sim och sporthall.