Förhöjd risk för vårflod

SMHI beräknar att det finns en förhöjd risk för vårflod i länet. Sannolikheten är stor att vi får mycket höga flöden i små och medelstora vattendrag och det kan bli en klass 2 eller till och med klass 3-varning. Ånge kommun arbetar dock för att vara förberedd när temperaturen nu ser ut att stiga.

När snön och isarna smälter på våren så ökar vattenmängden i vattendrag, vilket kallas vårflod. I vårt län ligger det i dagsläget cirka 150-200 millimeter vatten i form av snö på marken. På vissa platser kan det till och med ligga upp emot 300 millimeter. Det är dubbelt så mycket eller mer än vad som är vanligt den här årstiden.

Myndigheterna bevakar läget noggrant
Eftersom vädret snabbt kan förändras samverkar myndigheterna och kommunerna i länet och följer utvecklingen med kontinuerliga rapporter från SMHI. De ser bland annat över vilka resurser som finns tillgängliga vid en större översvämning och identifierar behov av samordning och samverkan.

Du som privatperson har också ett eget ansvar
Risken för översvämning innebär också att du som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.
Några tips:
• Tänk på hur snön kan smälta vid ditt hus. Vid behov flytta på snö som ligger nära ditt hus. 
• Har du egendom där det kan bli översvämningar, flytta de i tid. Det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade. Vid behov hyr eller köp pumpar i tid.
• Placera inte föremål nära slänter intill vattendrag på din tomt. Detta ökar risken för skred och ras ner i vattnet, kan leda till proppbildningar eller miljöfarliga utsläpp.
• Titta över din försäkring på fastigheten – vad gäller?
• Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis webbplatser hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst.
• Vid en akut nödsituation – ring 112.

Ta gärna kontakt med ditt försäkringsbolag för fler tips på vad du kan göra för att undvika vattenskador när snön smälter.

Läs mer om hur du skyddar ditt hus mot översvämning:
https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/naturens-paverkan/oversvamning/ Länk till annan webbplats.