Förnyat medborgarlöfte har undertecknats

I dag, fredag 6 april, har kommunalrådet Sten-Ove Danielsson
och Josef Viklund, chef för lokalpolisområde Medelpad, tillsammans skrivit
under ett förnyat medborgarlöfte för 2018.

Medborgarlöftet syftar till att ge medborgarinflytande inom
de områden som upplevs som viktiga för att öka tryggheten och minska
brottsligheten i kommunen.
Tillsammans ska kommun och polis arbeta för fler
grannsamverkansområden, polisen ska fotpatrullera mer, riktade insatser mot
ungdomar och misstänkt missbruk ska göras, gemensamma informationsträffar
gällande droger och missbruk ska hållas samt genomföra trafikkontroller vid
identifierade riskplatser och riktade insatser mot olagliga A-traktorer.