Öppet sammanträde med tekniska nämnden

Tekniska nämnden har ett öppet sammanträde torsdagen den 12 april kl 09.00.
Platsen är kommunhuset i Ånge, rum Flataklocken, ingång via hotell Mittlandia.

Välkommen!