Tuff kompetensförsörjning väntar

Framtidens kompetensförsörjning inom skolan blir en tuff uppgift.
Antalet pensionsavgångar och svårigheter att rekrytera de närmaste åren betyder många lediga lärartjänster.
- Inför höstens terminsstart kommer vi att ha många lediga tjänster inom skola och förskola. Vår förhoppning är att fylla dessa med behörig personal, säger Kent Ylvesson, skolchef.

Bristen på utbildade och behöriga lärare ser ut att bli stor i hela Sverige de kommande åren och intresset för att utbilda sig till lärare är i dag väldigt lågt.
Ånge är en av många kommuner som står inför en stor utmaning vad gäller kompetensförsörjning inom skolans område. De senaste åren har det varit svårigheter att hitta behöriga lärare i ämnen som SVA (svenska som andraspråk), moderna språk samt Ma/No.

- Vi, liksom övriga kommuner i Sverige, har en stor utmaning att kompetensförsörja våra skolor i framtiden. Det här är ett prioriterat område och något vi lägger mycket tid på. Ånge kommun arbetar nu med att ta fram en ny kompetensförsörjningsplan.
- En insats som kommunen arbetar med är att vidareutbilda och kompetensutveckla befintlig personal. Att behålla de lärare och förskollärare vi har i dag är också väldigt viktigt.

För någon dag sedan publicerade SVT artiklar där de granskat antalet behöriga lärare i skolorna, siffror som Ånges skolchef Kent Ylvesson anser vara något missvisande.
- Vi skulle vilja göra ett förtydligande angående siffrorna, som jag tror att många kan misstolka. Statistiken som SVT redovisar har hämtats från skolverkets databas Siris (https://siris.skolverket.se Länk till annan webbplats.) och visar statistik för läsåret 16/17.  Där summeras antal heltidstjänster för lärare med lärarlegitimation och per ämnesbehörighet. Detta innebär att siffrorna för skolorna blir något missvisande då vi har fler lärare med lärarlegitimation på våra skolenheter än vad som redovisas. Dock har dessa lärare inte behörighet i samtliga ämnen. Vi försöker organisera så att ämnesbehörigheten, i så stor utsträckning som möjligt, kan täckas vid skolenheterna.
Här kan ni läsa mer om och söka på landets olika skolor för att se resultatet av SVT:s undersökning kring behöriga lärare.
https://www.svt.se/special/val2018-skola-behoriga-larare/ Länk till annan webbplats.