Snöförhållandena ökar viltolyckorna

I hela länet har vi för närvarande stort snödjup. Rörelsemönstret för viltet ändras till följd av de stora snömängderna som för närvarande råder, vilket innebär att viltolyckorna ökar. Det är främst kollisioner mellan klövvilt och bil som ökar, men även mellan vilt och tåg.

Det förändrade rörelsemönstret hos viltet innebär bland annat att viltet söker sig ut från skogen till plogade vägar och även in i tätbebyggda områden. De flesta viltolyckorna i länet sker mellan rådjur och bil. Den större delen av olyckorna sker inom tätbebyggda områden. Redan den 31 januari i år hade länet 109 rådjur- och 88 älgolyckor enbart på väg. Det finns många ute i länet som utfordrar framför allt rådjur under denna period på året. Utfordringen måste ske med omdöme och med god marginal till närmaste väg för att inte förvärra situationen för viltet.
Länsstyrelsen, polisen och länets kommuner gör med anledning av detta följande uppmaning till allmänheten;
• Anpassa hastigheten när du är ute och kör bil
• Respektera viltvarningsskyltarna
• Utfordring av vilt ska ske med omdöme
• Utfordring av vilt ska inte göras i närhet till väg eller järnväg (minst 500 meter ifrån)
• Hitta lämpliga platser för utfordring av viltet så att viltet inte behöver korsa väg eller järnväg

Läs mer om viltolyckor: www.viltolycka.se Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner för respektive myndighet/organisation;
Kontaktperson Polisen, Roger Wiklander, 010 568 02 37
Kontaktperson Länsstyrelsen, Karin Saltin, 070 352 00 37
Kontaktperson Ånge kommun, vakant.
Kontaktperson Sundsvalls kommun, Benny Ersson, 070 191 21 31 
Kontaktperson Timrå kommun, Stig Svedin 070 340 17 04
Kontaktperson Kramfors kommun, Kenneth Näsman, 0612- 80329
Kontaktperson Härnösand kommun, Per Jonsson 0611-34 80 00
Kontaktperson Sollefteå kommun, Ulla Ullstein, 0620- 682136
Kontakt Örnsköldsviks kommun, Kommunens kontaktcenter, 0660-88 000