Delvis inställda skolskjutsar i dag 1:a februari 2018

Din Tur har meddelat att samtliga bussturer kommer att ställas in i dag 1 februari. Det betyder att skolskjutsar med Din Tur inte kommer att gå.

Skoltaxi har meddelat att de kör där man ser att det är möjligt att ta sig fram.

Skolorna i Ånge kommun är öppna som vanligt för de elever som kan ta sig till skolan. Kan man inte ta sig till skolan bör man ta kontakt med skolan och lämna besked.

Vad gäller skoltaxi så har kommunen fått besked att man kör där man ser att det är möjligt. Om skoltaxi ej kan ta sig fram till eleven så kommer elev/målsman att kontaktas av taxi.

Efter klockan 08.00 kommer Din Tur kommer att utvärdera läget och ta ett nytt beslut om bussar i linjetrafik kan köras.

Frågor om bussar och kollektivtrafiken besvaras av Din Tur, http://www.dintur.se/ Länk till annan webbplats.