Ingen soptömning idag 18 januari

Driftmeddelande:
Torsdagen den 18 januari blir det ingen soptömning eftersom sopbilen är trasig. Låt tunnan stå ute, tömning kommer att ske på fredag.