Från 1 mars 2018 gäller en ny renhållningstaxa

Viktbaserad taxa försvinner och ersätts med fast avgift vid varje tömningstillfälle.