Gemensam nämnd och förvaltning

Beslutet är fattat - gemensam nämnd och förvaltning i Bräcke och Ånge

Vi är nu i slutfasen av ett gemensamt arbete mellan kommunerna: Bräcke och Ånge som påbörjades 2015 med inriktningen att skapa en gemensam nämnd och förvaltning för att hantera bygg- och miljöfrågor. Beslut är taget om att bilda den nya nämnden och förvaltningen från den 1/1 2018.
Nämnden kommer att bestå av politiker från båda kommunerna och förvaltningen kommer att precis som idag att vara representerad i båda kommunerna.
Syftet med att genomföra sammanslagningen är att åstadkomma mer, höja kvalitén och minska sårbarheter för samma summa pengar. Med sammanslagningen som bas pågår också en digitalisering av förvaltningen vilken beräknas vara genomförd fullt ut under 2019.
Med sammanslagningen och digitaliseringen är målbilden att kunna tillhandahålla en bättre service till företag såväl som till enskilda.
– För dig som företagare, kommuninvånare eller kommunanställd kommer detta inte att innebära alltför stora förändringar och vår förhoppning är att ni, när allt är klart, kommer att uppleva förändringen och utvecklingen som positiv, säger Tomas Jonsson, chef för bygg- och miljöförvaltningen i Bräcke och Ånge kommun.