Välkommen till kommunstyrelsens möte

Tisdag 19 december 2017 håller kommunstyrelsen ett öppet möte i Medborgarhuset och lokalen Gillet.

Är du intresserad av att höra och se hur ett kommunstyrelsemöte går till så är du hjärtligt välkommen att delta. Mötet börjar klockan 10.00.

Vill du läsa mer om ärendena som kommer att behandlas finns ärendelistan att läsa på www.ange.se/motesportal.

Senare samma dag är det även kommunfullmäktigemöte i samma lokal och även det är ett öppet möte.