Kommunfullmäktige sammanträder

Kungörelse

Tisdag den 19 december 2017, kl 18.00, Ånge medborgarhus, Corner  

Ärenden:       
Sammanträdets öppnande, upprop, val av justerare och dag och tid för justering

  1. Kontroll av jäv och intressekonflikt
  2. Förslag till avtal om gemensam nämnd och förvaltning Bräcke - Ånge 2018
  3. Förslag till reglemente för gemensam nämnd och förvaltning Bräcke - Ånge 2018
  4. Valärenden 
  5. Förslag till svar på motion om stöd för elever med särskilda behov

På mötesportalen ligger handlingar för sammanträdet, www.ange.se/motesportal      
        
Sammanträdet sänds på webbradio både som direktsändning och i efterhand via www.ange.se/webbradio Du är naturligtvis välkommen att närvara vid sammanträdet!      
        
        
Gun Olofsson      
Kommunfullmäktiges ordförande