Samrådsunderlag avloppsreningsverk

Ånge kommun inbjuder till samråd enligt 6 kap. miljöbalken med anledning av planerad tillståndsansökan samt anmälan om vattenverksamhet för nytt kommunalt avloppsreningsverk i Fränsta.