Fördröjd fakturering

Vi har för närvarande problem med att skicka ut en del av månadens fakturor för barn- och äldreomsorg och försöker hitta orsaken. Fakturorna kommer att skickas så fort som det är möjligt.

EkonomienhetenBrödtext