Kostföreläsning bidrog till utbildning för fattiga kvinnor

Ånge kommuns intensiva arbete med att få kontroll på kostverksamheten har uppmärksammats utanför kommungränsen.

Under tre år har Ånge kommuns kostchef, Lotta Andersson, tillsammans med personalen arbetat mycket intensivt med planeringssystemet AIVO by Mashie. Ett system som ska hjäpa till att få kontroll på kostverksamheten i kommunen.

Jobbet är inte färdigt, men har redan uppmärksammats av kollegor och andra utanför kommungränsen. I våras fick Lotta Andersson frågan om hon kunde tänka sig att berätta om arbetet under den årliga användarkonferensen.

Under rubriken "Så här jobbar vi i Ånge kommun" fick Lotta 30 minuter på sig att berätta för de intresserade åhörarna.

Som tack för att hon ställde upp och berättade för de 200 konferensdeltagarna har nu AIVO bekostat en restaurangutbildning för tre fattiga kvinnor i Brasilien, detta genom läkarmissionens försorg.

Kosten har satt Ånge på kartan - bra jobbat!