Hammarens förskola
blev månadens förskola

Hammarens förskola i Torpshammar har utsetts till månadens förskola på förskoleforum.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förskolan jobbar mycket med jämställdhet och förhållningssättet "samspel som lyfter" - ett arbetssätt som hjälper till att lösa konflikter och att bemöta barnen med respekt.

I dag går 45 barn på Hammarens förskola i Torpshammar. Förskolan har tre avdelningar och åtta personal som arbetar med barnen såväl enskilt som tillsammans i tvärgrupper. I alla situationer arbetar de med jämställdhet mellan pojkar och flickor och de använder sig av förhållningssättet "samspel som lyfter", ett verktyg som handlar om bemötande i vardagen.

Exempel från förskolan:
Ett barn hoppar i soffan och jag säger "Jag vill att vi hoppar på golvet". När jag säger jag vill i stället för du ska eller du får inte gör barnen oftare som jag vill.

Under läsåret 2016/2017 har förskolan också arbetat aktivt med Grön flagg och fokuserat på att minska matsvinnet, återvinna och panta. Barnens intresseområden har fått styra arbetet med Grön flagg för att göra det så roligt och spännande som möjligt.

Månadens förskola utses av förskoleforum.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Förskoleforum är ett kompetens- och utvecklingsforum för all personal inom förskolan och har funnits sedan 2007.  Forumet drivs av Studentlitteratur, Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur och tyngdpunkten ligger på den egna yrkes- och kompetensutvecklingen.