Balansera mera!

Den här veckan pågår socialstyrelsens kampanj ”Balansera mera” som syftar till att förhindra fallolyckor i vardagen. 

Nu på fredag, 6/10, mellan klockan 13-15 kommer personal från Ånge kommunrehab och anhörigstöd att finnas utanför Konsum i Ånge för att informera och ge tips om hur man kan arbeta förebyggande när det gäller fallolyckor i vardagen och vilka åtgärder som man kan vidta.
Siffror från Socialstyrelsen visar att över 1 000 personer dog av fallolyckor 2016 och cirka 69 000 personer skadades så allvarligt att de fick läggas in på sjukhus.