Bostäder för nyanlända i Västernorrland

Sveriges kommuner tar emot allt fler nyanlända på uppdrag av migrationsverket. De nyanlända som anvisas till kommunerna ingår i etableringsuppdraget och har en individuell etableringsplan med försörjning genom arbetsförmedlingen.

I länet, liksom i övriga Sverige, råder bostadsbrist. Det innebär att kommunerna kämpar med uppdraget att hitta bostäder till anvisade nyanlända. Enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) är kommunerna skyldiga att bistå med bostad till nyanlända som anvisats till kommunerna.

Mot bakgrund av detta har kommunerna i Västernorrlands län beslutat om samverkan kring ett projekt finansierat av länsstyrelsen i Västernorrland, som syftar till att finna fler bostäder till målgruppen. Projektet heter Bostäder för nyanlända i Västernorrland. I projektet pågår en inventering av privata hyresvärdar i länet. Både hyresvärdar som bedriver näringsverksamhet kring uthyrning, liksom hyresvärdar eller potentiella hyresvärdar som har en privat lägenhet eller ett hus för uthyrning eftersöks. Projektet pågår till och med 2017-09-03.

Har du en bostad att hyra ut?

Hör av dig till Jennie Andersson.

jennie.andersson@ange.se