Samverkan med fackliga organisationer

Genom Ånge kommuns samverkansavtal med de fackliga organisationerna skapas förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter för alla medarbetare. Avtalet i sin helhet finner du i högerspalten.

Fackliga representanter

Akavia

Anders Lindqvist, tel 0690-25 02 63

Kommunal

Veronica Neiström, tel 0690-25 02 42

Sveriges lärare

Carina Tolf, tel 072-532 57 06, Mihaly Ekstedt, 0690-25 02 76

Vision

-

Akademikerförbundet SSR

Tina Olsson Leander, tel 073-270 78 18

Vårdförbundet

Anette Rimeslåtten, tel 070-381 13 40

Sveriges Arbetsterapeuter

Jonas Brodd Jägestedt, tel 0691-25 08 72 

Fysioterapeuterna

Helen Decker, tel 072-453 65 06