Ånge kommun som arbetsgivare

Många av de roligaste, mest intressanta och meningsfulla jobben på arbetsmarknaden finns hos kommuner. I Ånge kommun är vi ungefär 900 medarbetare med över 100 olika yrken.

Tydlighet, ansvarsfullhet och stolthet är Ånge kommuns starka ledstjärnor och ligger till grund för ledarskaps- och medarbetarpolicyn.