Material från IoTXchange

Här har vi samlat material som tagits fram under projektets gång.

Ånges handlingsplan

Ånges handlingsplan för digitalisering, där vi utforskar hur användningen av IoT kan bidra till ökad livskvalitet och hållbar utveckling.

Här kan du läsa Ånges handlingsplan "Förbättrat liv genom uppkoppling" Pdf, 14.8 MB, öppnas i nytt fönster..

Projektvideor

En del i projektet var att genomföra ett prilotprojekt, kallat Small Scale Action, där vi testat och utvärderart implementering av IoT-teknik. Ånge kommun testade badtemperaturbojar som visar vattentemperatur i realtid.

Mer information om projektet Sensorförsedda temperaturbojar

Video: Sensorförsedda temperaturbojar

IoT på LSS-boende

En annat pilotprojekt som pågick parallellt med IoTXchange var en test av IoT-teknik i ett av kommunens LSS-boenden för unga med funktionsnedsättning. Videon nedan illustrerar hur tekniken fungerade i boendet.

Mer information om projektet IoT i LSS-boenden

Video: IoT i Ånge kommun

Mötesanteckningar från den lokala arbetsgruppen

Möte 1, 2020-09-03 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Möte 2, 2020-10-22 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Möte 3, 2021-01-28 Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Möte 4, 2021-06-10 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Möte 5, 2021-09-02 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Fallstudie Servanet

Under projektet gjordes en fallstudie om Servanet. Eftersom projektet är internationellt så finns studien enbart tillgänglig på engelska.

Här kan du läsa dokumentet IoTXchange Case study Servanet Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster..

Logotyper för projektet IoTXchange: EU, URBACT, IoTXchange och Ånge kommun.